Hotline:
091.567.1102
Trang chủ VALI SUPREME

VALI SUPREME

 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - VIP - New Model 4 Size 20-24-26-29 - Màu: Đỏ - Chất liệu KHUNG NHÔM - ALUMINUM cao cấp - Khóa số TSA chuẩn quốc tế - Bánh xe siêu chắc chắn ​- Bảo hành 5 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời - Nhập khẩu Hong Kong VALI CÓ 4 SIZE: - Size 20 inch: 53 x 37 x 26cm. Nặng 3 kg. - Size 24 inch: 64 x...
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - VIP - New Model 4 Size 20-24-26-29 - Màu: Đỏ - Chất liệu KHUNG NHÔM - ALUMINUM cao cấp - Khóa số TSA chuẩn quốc tế - Bánh xe siêu chắc chắn ​- Bảo hành 5 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời - Nhập khẩu Hong Kong - Size 20 inch: 53 x 37 x 26cm. Nặng 3 kg

  VALI SUPREME VIP KHUNG NHÔM (ĐỎ) SIZE 20

  1,500,000 đ
  Giá gốc: 3,000,000 đ
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - VIP - New Model 4 Size 20-24-26-29 - Màu: Đỏ - Chất liệu KHUNG NHÔM - ALUMINUM cao cấp - Khóa số TSA chuẩn quốc tế - Bánh xe siêu chắc chắn ​- Bảo hành 5 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời - Nhập khẩu Hong Kong - Size 24 inch: 64 x 42,5 x 27,5cm. Nặng 4 kg.

  VALI SUPREME VIP KHUNG NHÔM (ĐỎ) SIZE 24

  1,600,000 đ
  Giá gốc: 3,200,000 đ
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - VIP - New Model 4 Size 20-24-26-29 - Màu: Đỏ - Chất liệu KHUNG NHÔM - ALUMINUM cao cấp - Khóa số TSA chuẩn quốc tế - Bánh xe siêu chắc chắn ​- Bảo hành 5 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời - Nhập khẩu Hong Kong - Size 26 inch: 70 x 43 x 27,5cm. Nặng 5 kg.

  VALI SUPREME VIP KHUNG NHÔM (ĐỎ) SIZE 26

  1,700,000 đ
  Giá gốc: 3,400,000 đ
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - VIP - New Model 4 Size 20-24-26-29 - Màu: Đỏ - Chất liệu KHUNG NHÔM - ALUMINUM cao cấp - Khóa số TSA chuẩn quốc tế - Bánh xe siêu chắc chắn - Bảo hành 5 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời - Nhập khẩu Hong Kong - Size 29 inch: 75 x 50 x 27,5cm. Nặng 6 kg.

  VALI SUPREME VIP KHUNG NHÔM (ĐỎ) SIZE 29

  1,800,000 đ
  Giá gốc: 3,600,000 đ
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  ​- VIP - New Model 4 Size 20-24-26-29 - Màu: ĐEN - Chất liệu KHUNG NHÔM - ALUMINUM cao cấp - Khóa số TSA chuẩn quốc tế - Bánh xe siêu chắc chắn ​- Bảo hành 5 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời - Nhập khẩu Hong Kong VALI CÓ 4 SIZE: - Size 20 inch: 53 x 37 x 26cm. Nặng 3 kg. - Size 24 inch: 64 x...
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - VIP - New Model 4 Size 20-24-26-29 - Màu: ĐEN - Chất liệu KHUNG NHÔM - ALUMINUM cao cấp - Khóa số TSA chuẩn quốc tế - Bánh xe siêu chắc chắn ​- Bảo hành 5 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời - Nhập khẩu Hong Kong - Size 20 inch: 53 x 37 x 26cm. Nặng 3 kg

  VALI SUPREME VIP KHUNG NHÔM (ĐEN) SIZE 20

  1,500,000 đ
  Giá gốc: 3,000,000 đ
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - VIP - New Model 4 Size 20-24-26-29 - Màu: ĐEN - Chất liệu KHUNG NHÔM - ALUMINUM cao cấp - Khóa số TSA chuẩn quốc tế - Bánh xe siêu chắc chắn ​- Bảo hành 5 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời - Nhập khẩu Hong Kong - Size 24 inch: 64 x 42,5 x 27,5cm. Nặng 4 kg.

  VALI SUPREME VIP KHUNG NHÔM (ĐEN) SIZE 24

  1,600,000 đ
  Giá gốc: 3,200,000 đ
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - VIP - New Model 4 Size 20-24-26-29 - Màu: ĐEN - Chất liệu KHUNG NHÔM - ALUMINUM cao cấp - Khóa số TSA chuẩn quốc tế - Bánh xe siêu chắc chắn ​- Bảo hành 5 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời - Nhập khẩu Hong Kong - Size 26 inch: 70 x 43 x 27,5cm. Nặng 5 kg.

  VALI SUPREME VIP KHUNG NHÔM (ĐEN) SIZE 26

  1,700,000 đ
  Giá gốc: 3,400,000 đ
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - VIP - New Model 4 Size 20-24-26-29 - Màu: ĐEN - Chất liệu KHUNG NHÔM - ALUMINUM cao cấp - Khóa số TSA chuẩn quốc tế - Bánh xe siêu chắc chắn - Bảo hành 5 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời - Nhập khẩu Hong Kong - Size 29 inch: 75 x 50 x 27,5cm. Nặng 6 kg.

  VALI SUPREME VIP KHUNG NHÔM (ĐEN) SIZE 29

  1,800,000 đ
  Giá gốc: 3,600,000 đ
Copyright by Công Ty TNHH Titanvish